Vuurwerkbesluit

vuurwerkbesluit & wetgeving

AddThis Social Bookmark Button

Vuurwerk wetgeving in het kort

Er zijn de laatste jaren nogal wat dingen veranderd op het gebied van vuurwerk. Na Enschede is het vuurwerklandschap in Nederland zeer drastisch op de schop gegaan, en zijn wetten en regels strengen dan ooit te voren geworden. De laatste jaren is er een versoepelende lijn waar te nemen, maar zelfs in deze versoepeling blijft Nederland een van de strengste vuurwerkwetten van Europa houden. Hier onder zal er duidelijk uitgelegd worden wat  de wetgeving inhoud en waar alles voor staat. Zodat ook U het als consument begrijpt en weet waarom de vuurwerk producten in Nederland soms grote prijzen dragen.

Classificatie:

Om beter te begrijpen waarom vuurwerk bij de winkelier in zware bunker moet liggen of waarom er bijvoorbeeld geen shells (mortierbommen) verkocht mogen worden, beginnen we met kijken naar de classificatie opgesteld door de Verenigde Naties  om catogorie 1 (explosieven) onder te verdelen.  Vandaar dat als u een doos vuurwerk koopt, er altijd oranje gevaren teken opstaat met 1.4 G of S

 Explosieve classificatie wereldwijd:

 • 1.1 Massa explosief - Er wordt bij 1.1 vanuit gegaan dat als 1 item in de container, of pallet waarop zij vervoerd worden onsteekt, dat alle andere 1.1 artikelen mee ontploffen die zich eromheen bevinden. Wat dus voor een massa explosie zorgt, waarbij er delen van bijvoorbeeld pallet en of container in het rond zullen vliegen. Onder deze catogorie vallen dus o.a handgranaten en dynamiet staven waarmee gebouwen worden gesloopt. Maar ook de grote zware oostblok knallers als de cobra 6, en big boy vallen hier onder. Wordt je gepakt met zo'n vuurwerk item kan je dus een zware straf verwachten!
 • 1.2 Niet massa explosief - veroorzaakt geen rondvliegend puin bij ontploffing. Klasse 1.2 kan verder worden onderverdeeld in: 1.2.1 1.2.2. en 1.2.3 afgaande van de explosiviteit van het artikel.
   
 • 1.3 ligt explosief / zwaar brandbaar - De meeste vuurwerk producten (professioneel/illegaal) vallen onder deze catogorie. 1.3 houd in als 1 item ontploft zullen de andere items volgen, met een grote brand als gevold. Als u een vuurwerk item koopt met 1.3 labeling is deze niet geschikt voor particulier gebruik.  Onder deze catogorie valt dus professioneel vuurwerk, shells (mortierbommen), en zware knallers (tot 5 gram). Wordt je als consument met een 1.3 geclasificeerd product gepakt, wacht je een zware geld boete en waarschijnlijk een taakstraf. Heb je een grote (handelaars) hoeveelheid in je bezit, kan je zelfs cel straf krijgen.
   
 • 1.4 Matig brand & explosie gevaar. - In Nederland valt het consumenten vuurwerk in de 1.4 klassen.  Deze catogorie wordt onderverdeeld in
 •  - 1.4 S - Dit staat voor vuurwerk wat minder dan 40 gram kruit per item bevat
 •  - 1.4 G - Dit staat voor vuurwerk wat meer dan 40 gram kruit per item bevat. 
  In deze catogoriën valt dus al het vuurwerk wat Fuego Fireworks verkoopt. Veilig en goed gekeurd vuurwerk.
 • 1.5 - Massa explosief maar zeer ongevoelig
 • 1.6 -  Klein explosie gevaar maar zonder massa explosie, zeer ongevoelig

In de vuurwerk wereld hebben we het dus te doen met catogorie 1.3 en 1.4.

Europese CE keurmerk & CE classificatie

Om het makkelijk te houden heeft de Europeese Unie zich er ook al mee bezig gehouden, en moet vuurwerk voorzien zijn van een CE keurmerk. Dit CE keurmerk gaat voor heel Europa gelden, en is bedoeld om het vervoer binnen de grenzen van de Europeese unie vrijer en makkelijker te maken. De CE-markering is niet bedoeld als kwaliteitswaarborg voor de consument maar geeft aan dat het product voldoet aan de essentiële veiligheidseisen en dat het geschikt is voor het doel waarvoor het is ontworpen.

Dit houd dus niet in dat we over een aantal jaar door heel Europa hetzelfde vuurwerk kunnen kopen. Elk land is vrij de product indeling te maken per catogorie. Binnen de CE is het vuurwerk weer onder verdeeld in 4 catogoriën (welke weer onder de 1.4 vallen)

 • Categorie 1: vuurwerk dat zeer weinig gevaar en een te verwaarlozen geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik in een besloten ruimte, inclusief vuurwerk dat bestemd is voor gebruik binnenshuis;
 • Categorie 2: vuurwerk dat weinig gevaar en een laag geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis in een afgebakende plaats;
 • Categorie 3: vuurwerk dat middelmatig gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis in een grote open ruimte, en waarvan het geluidsniveau niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid;
 • Categorie 4: vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor gebruik door personen met gespecialiseerde kennis, veelal "vuurwerk voor professioneel gebruik" genoemd, en waarvan het geluidsniveau niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid;

Aan deze catogoriën heeft men ook gelijk de minimale verkoopleeftijden vast gehangen, deze betreffen:

 • Categorie 1: 12 jaar;
 • Categorie 2: 16 jaar;
 • Categorie 3: 18 jaar;

meer informatie volgt

Follow Us